Nalazite se u > Maloprodajni objekti
Radnik Opatija d.d. trenutno ima 70 maloprodajnih objekta na području Primorsko-goranske i Istarske županije.