Najbolji prijatelj vašeg stola... Radnik Opatija d.d.
Opatija je odavno poznata kao grad u kojem se peče i jede dobar kruh. Povijest kruha u našem gradu veže se za 1961. godinu, kada je spajanjem više zanatskih pe ...

Radnik Opatija d.d.
Radnik Opatija d.d. Upisano kod trgovačkog suda u Rijeci: Tt-95/487-3, MBS: 040002988 Temeljni kapital: 8.802.800,00 Kn u cijelosti uplaćen, Broj dio ...